Invitasjon til årsmøte 20.3 kl. 20:00

Invitasjon til årsmøte 20.3 kl. 20:00
06/02/2018 Tom-Erik Haug

Invitasjon til alle Fokus-medlemmer

20. mars kl 2000 blir det arrangert årsmøte i Fokus-hallen. På møtet gjennomgår vi årsberetningen som er laget for 2017, og legger fram regnskap for 2017 og budsjett 2018. Det blir også valg av styre, valgkomité og revisorer.

Vel møtt alle sammen!

Hilsen styret i Fokus bordtennisklubb
v/Tom-Erik Haug (leder)

 

 

 


 

Full saksliste:

1. ÅPNING
2. GODKJENNE INNKALLING OG SAKSLISTE
3. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTER
4. VALG AV DIRIGENT OG REFERENT
5. BEHANDLE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017
6. VEDTA BUDSJETT FOR 2018
7. INNKOMNE FORSLAG
8. FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT OG TRENINGSAVGIFT
9. VALG AV NYTT STYRE, VALGKOMITE OG REVISORER