09/02/2016 Tom-Erik Haug

Innkalling til årsmøte i Fokus BTK

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Fokus BTK.

Årsmøtet avholdes den 17.3.2016 kl. 20:45 i Fokushallen.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 3.3.2016 til styrets leder på epost: tom-erik@glasspaper.no.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Ta kontakt med Tom-Erik for å få tilsendt saksdokumentene.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

 

Oslo. 9.2.2016