Årsmøte 12. mars

Årsmøte 12. mars
02/03/2015 Frode Grini

Møt opp på årsmøtet!

Invitasjon til alle Fokus-medlemmer

12. mars kl 1900 blir det arrangert årsmøte i Fokus-hallen. På møtet gjennomgår vi årsberetningen som er laget for 2014, og legger fram regnskap for 2014 og budsjett 2015. Det blir også valg av styre, valgkomité og revisorer.

Vel møtt alle sammen!

Hilsen styret i Fokus bordtennisklubb
v/Kirsten Grutle (leder)

 

Årsberetning 2014

 


 

Full saksliste:

1. ÅPNING
2. GODKJENNE INNKALLING OG SAKSLISTE
3. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTER
4. VALG AV DIRIGENT OG REFERENT
5. BEHANDLE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP
6. VEDTA BUDSJETT FOR 2015
7. INNKOMNE FORSLAG
8. FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT OG TRENINGSAVGIFT
9. VALG AV NYTT STYRE, VALGKOMITE OG REVISORER