Årsmøte 15. april

Årsmøte 15. april
08/03/2024 Thor Arvid Dyrerud

Invitasjon til alle Fokus-medlemmer

På møtet gjennomgår vi årsberetningen og regnskap for 2023, og vi legger fram budsjett for 2024.

Det blir også valg av styre, valgkomité og kontrollutvalg.

Innkomne forslag må være oss i hende en uke før, altså mandag den 8. april

Send epost til: tad@fokusbtk.no

Vel møtt!

Hilsen styret i Fokus bordtennisklubb
v/Thor Arvid Dyrerud (leder)

Saksliste:

1. ÅPNING
2. GODKJENNE INNKALLING OG SAKSLISTE
3. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTER
4. VALG AV DIRIGENT OG REFERENT
5. BEHANDLE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2023
6. VEDTA BUDSJETT FOR 2024
7. INNKOMNE FORSLAG
8. FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT OG TRENINGSAVGIFT
9. VALG AV NYTT STYRE, VALGKOMITE OG KONTROLLUTVALG