Årsmøte avholdt – nytt styre valgt

Årsmøte avholdt – nytt styre valgt
16/03/2017 Tom-Erik Haug

Årsmøtet i Fokus BTK fant sted torsdag 14. mars. Alle sakene ble godkjent og nytt styre ble valgt

Vi ønsker å benytte anledningen til å takke Silje Tollerud og Lars Erik Espedalen for deres innsats som styremedlemmer i 2016.

Nytt styre i klubben vår er:

Leder:                     Tom-Erik Haug

Nestleder:               Håvard Halsteinli

Styremedlem:         Grete Folkeson

Styremedlem:         Cathrine Klerck Fransson

Styremedlem:         Leif Halvor Moen

Styremedlem:         Thor Arvid Dyrerud

Styremedlem          Gunhild Synnes

Varamedlem:           Pål Guttormsen

Varamedlem:           Tomasz Marnburg