Book et foredrag med Olav Haraldseid

Book et foredrag med Olav Haraldseid
01/10/2015 Tom-Erik Haug

Olav Haraldseid har 15 års erfaring som HR direktør fra bl.a NorgesGruppen ASA, Statoil ASA og Statoil Fuel & Retail. Han har vært en fremtrende talsmann i HR miljøet i Norge, og en pådriver til å forretningsorientere HR funksjonen.

Av utdannelse har han  hovedfag i idrettspsykologi fra Norges Idrettshøyskole, landslagstrener i bordtennis og opplæringssjef i ICA Norge. Han har vunnet HR Norges kompetansepris (2004) og vunnet Annonsørforeningens ugle som beste foredragsholder stemt frem av deltagere (2004).

Olav Haraldseid er opptatt av hvordan man kan skape en prestasjonskultur i næringslivet. Hvordan kan man for eksempel bygge en sterk merkevare gjennom ansattes prestasjoner i møte med kunde? Han har jobbet med å skape konkurransemessige fortrinn på salg og service, og mener det er summen av de ansattes prestasjoner som bidrar mest til selskapets økonomiske resultater over tid.

Olav Haraldseid holder blant annet foredrag om følgende tema:

• Hvordan styrke prestasjonskulturen i din bedrift?
• Hvordan bygge en sterk merkevare gjennom medarbeidernes prestasjoner i møte med kunden?
• Fra ekspeditør til selger. Slik styrker du salget i din bedrift.
• Slik får du frem det beste i dine ansatte.
• Slik får du frem det beste i deg selv.
• Hvordan lede et selskap gjennom store endringer?
• Hvordan gjennomføre kostnadskutt og nedbemanninger som i minst mulig grad får negative konsekvenser for selskapet?
• Hvordan styrke kulturforståelsen på tvers av geografier og dermed øke sannsynligheten for å lykkes med en strategi utenfor landets grenser?
• Hvordan profitere på mangfold?

Olav er opptatt av å utnytte mulighetene et flerkulturelt samfunn gir oss, han kaller det mangfoldskapitalisme:

• Hvordan utnytte ulikhet og derigjennom styrke organisasjonens konkurransekraft?
• Hvordan sette sammen et høyt presterende team med komplementære ferdigheter?
• Hvordan bli en god mangfoldsleder?
• Hvordan benytte seg bedre av den kompetanse som allerede finnes i Norge blant mennesker med flerkulturell bakgrunn?
• Bedrifter som klarer å utnytte mangfold er morgendagens vinnere!

En del av inntektene går tilbake til Fokus BTK – vi takker Olav for hans lidenskap for bordtennis!

 

http://publicom.no/foredragsholder/olav-haraldseid/