Ekeberg i vinden

Ekeberg i vinden
03/04/2017 Eirik Ansnes

Vi har de siste par sesongene opplevd en enorm pågang på bordtennisskolen. Denne sesongen har det blitt så fullt at vi har blitt tvunget til å dele opp partiet. Stadig opplever vi at utebord bidrar til økt interesse for bordtennis rundt omkring. For tiden renner det inn barn i Fokushallen fra Ekeberg skole! I løpet av kort tid vil vi også gi bort et utebord til Ekeberg i samarbeid med Sparebankstiftelsen. De har et bord fra før, men ønsker et til. Vi gleder oss over entusiasmen for bordtennis på Ekeberg, og håper det kommer enda flere barn derfra i tiden framover.

Ketchupflaskeeffekten

Opp gjennom årene har vi erfart at det ofte er ketchupflaskeeffekten som inntreffer hvis noen begynner å hos oss.
De siste årene ser vi at utebordene har hatt stort effekt på rekrutteringen. Hvis noen starter så kommer det som regel flere i løpet av kort tid.

Her er noen eksempler:
Blant 03-erne våre i klubben er det veldig mange fra Rustad. Her var det mye aktivitet på utebord på skolen.
Forrige sesong ramlet det inn mange spillere fra Kampen skole og mange av dem er nå etablerte spillere i klubben. De fleste oppdaget bordtennis gjennom utebord på skolen.
Denne sesongen opplever vi nå en voldsom interesse fra Ekeberg skole og det kommer nye spillere stort sett hver uke. Også her meldes det om mye aktivitet på utebordet. Nå får de snart et bord til også.

Vi håper interessen på Ekeberg holder seg i tiden framover. Samtidig håper vi at enda flere miljøer i nærområdet oppdager hvor gøy bordtennis er og oppsøker Fokushallen. At vi må rokere på timeplaner og vri hodene våre for å utnytte hallkapasiteten er bare en positiv utfordring.

sander-og-nore-2016

Sander og Nore. To gullgutter fra Kampen.

Regionscup 1

De tre til høyre er smurfer fra Ekeberg.