Fokus framtidsarbeid

Fokus framtidsarbeid
08/09/2017 Eirik Ansnes

I 2004 startet Fokus opp det som kalles “framtidsarbeidet”. Dette var, og fortsatt er, et omfattende strategiarbeid som definerer hva Fokus skal være, hva vi ønsker å oppnå og hvordan vi skal få det til. Denne strategien har vi støttet oss på opp gjennom årene, og videreutviklet med uregelmessige mellomrom.
Mandag denne uken møttes trenerne og styret igjen for å jobbe videre med dette arbeidet. Denne gangen tok vi først et tilbakeblikk på historien rundt arbeidet før vi valgte noen satsingsområder for denne sesongen.

Tilbakeblikk

I 2004 hadde klubben akkurat fått hodet over vannet igjen. Vi var som kjent uten hall fra 1997-2002 på grunn av brannen på Høyenhall skole. Dette medførte store problemer for klubben, spesielt med tanke på rekruttering og økonomi. Etter et par år med iherdig innsats av spesielt fire personer, Gard Hongslo, Jan Bergersen, Mats Bentzen og Dag Tretterud var klubbdriften godt i gang igjen i 2004. Nevnte kvartett, Ketil Nordgård, Olav Haraldseid, undertegnede samt flere ressurspersoner i miljøet, satte i gang prosessen med framtidsarbeidet. Gard og Ketil ledet prosessen.

I sesongene som fulgte ble det arrangert flere samlinger. Trenere og styremedlemmer de siste 14 årene vært viktige bidragsytere underveis i arbeidet. Det er mange kunnskapsrike folk med hjertet i klubben som har vært med å forme Fokus slik det er idag.

Strategien har ligget til grunn for klubbdriften siden 2004. Vi har fått til mye vi kan være stolte av. Vi har vært Norges største klubb de siste 10-12 årene. Mange av disse sesongene har vi også vært Norges mestvinnnende klubb.

3 faser

Framtidsarbeidet kan i hovedsak deles inn i tre faser.

  • 2004-2010. Her definerer vi hva klubben skal være og alle oppgavene i klubben. Visjon, verdier, overordnet mål, organisasjonskart etc blir utarbeidet.
  • 2011-2014. I stor grad videreføring av arbeidet. Med klubben i en mye sterkere situasjon på alle områder er det naturlig å videreutvikle noen områder, og ikke minst sikte høyere sportslig sett.
  • 2014-2018. Her gjennomfører vi en grundigere prosess med en del nye folk involvert. Noen justeringer blir gjort, men grunnmuren i arbeidet består.

Framtidsarbeidet i korte trekk

Fokus overordnede målsetting er å være den ledende klubben i Norge både sportslig og sosialt, vi har også internasjonale ambisjoner.

I Fokus måler vi oss selv på tre områder. Vi skal være mange, gode og ha et godt sosialt miljø.  Alle tre er viktige i seg selv.
Ikke minst jobber vi for at alle områdene har positive ringvirkninger på hverandre. I mange tilfeller er det slik. Men naturligvis kommer vi ofte opp i situasjoner hvor vi må prioritere. Det kan være større økonomiske avgjørelser på styrenivå eller små valg som gjøres i hallen. I slike situasjoner er det nyttig med en felles forståelse av klubbens strategi og verdier. Forhåpentligvis tar vi flere kloke avgjørelser. Og forhåpentligvis drar vi alle i samme retning.

Vi ønsker i hovedsak å oppnå resultatene gjennom egen rekruttering.

Les mer på hjemmesiden vår om klubbens sportslige filosofi her.
Mer om klubbens visjon, overordnede mål og verdier finner du her.

Dagens situasjon

Erfaringen viser at det går litt i sykluser på ulike områder i klubben. Vi ønsker naturligvis at alt går strålende på alle områder til enhver tid. Det er ikke tilfellet. Pr i dag vil jeg si vi gjør mye bra i Fokus. Vi har et godt styre, stabil økonomi, et rekordstort trenerteam, og vi har opplevd en enorm rekruttering de siste sesongene. Med tanke på spillermassen i klubben er det litt skjevt fordelt. Vi er veldig sterke i noen kategorier, men mangler spillere i andre.  Hallen er omtrent full hver eneste dag. Det er gledelig!

På mandagens møte rettet vi søkelyset mot noen områder vi ønsker å prioritere denne sesongen. De to første er naturlige valg hvor vi må gjøre flere tiltak. De andre områdene er valgt ut mer fordi vi ønsker å forsterke og videreutvikle dem.

  • Jenterekruttering. For Fokus som i flere perioder har vært en sterk jenteklubb er vi ikke fornøyd med jenterekrutteringen de siste sesongene. Vi har fått inn noen jenter, men langt i fra så mange som vi ønsker.
  • Toppnivået på elitepartiet. Før forrige sesong mistet vi våre tre beste seniorspillere, alle tre i norgestoppen.  De etterlot naturligvis et tomrom på elitepartiet. Her er det aktuelt med tiltak både internt og i forhold til gjestespillere.
  • Øvrige områder vi ønsker å gjøre noe ekstra for er trenerutvikling, fokusleir, sosiale medier og foreldreinvolvering.