Fokus trekker laget i Stigaligaen

Fokus trekker laget i Stigaligaen
01/08/2016 Eirik Ansnes

Vi har besluttet å trekke laget vårt i Stigaligaen. Dette har ikke vært et lett valg, men vi har kommet fram til at det er det riktige for klubben nå. Vi ønsker å redegjøre for valget vårt da dette sikkert kommer som en overraskelse for mange.

Vi har en sterk innarbeidet filosofi om å rekruttere og utvikle egne spillere. Treningsmiljøet er da kjernen i vår virksomhet. Vi har vært med i eliteserien i årevis og også vunnet den ved flere anledninger. De siste 10-12 årene har de dominerende lagene stort sett har bestått av utlendinger. Vi har, men noen få unntak, valgt å spille med egne spillere. Vi har heller valgt å bruke ressursene på å utvikle egne spillere enn å betale for utlendinger på eliteserielaget.

Vi har nå kommet i en situasjon der vi har veldig få seniorspillere som er god nok og samtidig har motivasjon til å spille i eliteserien. De tyngste tapene for oss er Eskil Lindholm som dessverre har valgt å gå til Fornebu, Espen Flaglien som legger opp og Marcus Wærstad som flytter til USA og melder samtidig overgang til Stord. Mannskapet vi da sitter igjen med ville ikke vært slagkraftig nok til at vi synes det var riktig å satse på det.
Samtidig som vi har mistet våre beste spillere har vi en del yngre fremadstormende spillere. Flere av dem med høye internasjonale ambisjoner. Vi ønsker ikke å bruke disse spillerne i eliteserien nå.  Vi ønsker å bruke helger og ressurser på å konkurrere mer internasjonalt. Vi mener det er mest hensiktsmessig i forhold til deres utvikling da dette er en mer relevant arena, samt referanse både mentalt og spillemessig for dem.

Vi har også tidligere på våren trukket laget vårt i 1.divisjon. Den gjengen som var på dette laget var ikke interessert i spille der. Dette handler også om hvor mye penger Fokus ønsker å legge på seriespillet kontra andre sportslige tiltak. Vi synes ikke vi kan dekke alle utgifter for alle serielag. Dermed ble vi enige med laget om at det beste var å trekke det. De yngre guttene kunne helt sikkert utgjort et godt 1.divisjonslag, men var ikke aktuelle for dette på samme grunnlag som forklart høyere opp i artikkelen.

Vi tar nå en pause fra spill i Stigaligaen, og to neste divisjonene. Ved å gjøre dette oppnår vi en kostnadsreduksjon, deltakelse i seriespillet er langt i fra gratis. Samtidig vil vi også ha mindre utgifter på spillerkontrakter siden vi har mistet noen spillere. Disse midlene ønsker vi å bruke på å styrke vårt treningsmiljø med internasjonal sparring. Hva konkret opplegget blir er for tidlig å si, men arbeidet er i gang. Planen er at vi skal få inn en internasjonal gjestespiller i lengre perioder både på høsten og våren. Dette kommer i tillegg til ordningen med Wenting som har kontrakt hos oss til midten av februar.