Fredagsranking

Én fredag i måneden arrangeres det fredagsranking i Fokushallen. Datoene vil vi informere om på mail og hjemmesiden. Fredagsranking er for alle spillerne i klubben, uansett parti og uansett nivå. Alle skal spille tre kamper hver gang etter faste regler, slik at man stort sett møter spillere på omtrent samme nivå som seg selv.

Vi oppfordrer alle til å komme på fredagsrankingen!

Regler for fredagranking

Startpoeng
Første gang man spiller fredagsranking en sesong, settes man inn med poengsummen fra siste Norgesranking delt på 100. Er man kommet inn på rankingen, blir man der for resten av sesongen.

Eksempel
Per Hansen spiller sin første Fredagsranking 17. desember, og hadde på Norgesrankingen 1. desember 1670 poeng. Da settes han inn med 16 poeng.

Er det en spiller som ikke er på Norgesrankingen brukes skjønn. Det vil si man settes inn med så mange poeng den aktuelle spiller ville hatt på norgesrankingen.

Man kan ikke settes inn med minuspoeng.

Rekkefølge
Hvis to spillere har like mange rankingpoeng, er det den som har flest rankingpoeng på Norgesrankingen som rangeres først. Skulle dette også være likt, er det den som har flest oppmøter på fredagsrankingen som blir rangert øverst. (Dette gjelder kun spillerekkefølge, ikke ved endelig premiering ved slutten av sesongen)

Rankingpoeng
Man får ett poeng for seier, og ett minuspoeng for tap. Alle bortsett fra de tre øverste på rankingen, kan få bonuspoeng. Vinner du to kamper en rankingrunde, får du ett bonuspoeng. Vinner du alle tre kamper, får du to bonuspoeng.

Kampoppsett
Du spiller maks tre kamper per fredagsranking. Man spiller mot nærmeste spiller over og under på rankingen. I tillegg spiller man en utfordrerkamp, man kan altså utfordre spillere som ligger makismum syv plasser over eller under deg av de som har møtt opp på Fredagsrankingen (Det kan gjøres unntak fra denne regelen hvis du ikke har fått spilt utfordrerkamp).

Den som er ranket som nummer 1 av de som har møtt opp, må spille utfordrerkampen mot spiller ranket som nummer 3.

Kampene er i utgangspunktet femsettere, men dette kan justeres ved stort oppmøte.

Førsterunde spilles utifra oppmøte i følgende rekkefølge: 1 vs 2, 3 vs 4, 5 vs 6, 7 vs 8, også videre nedover. Så omvendt og tilslutt utfordrerkampen. Er det oddetall i antall oppmøte, vil en spiller få kun to kamper.

Oppmøtetid
Forberedelsestid fra kl 17.30-18.00. Kampskjema er klart kl 18:00. Kommer man etter det får man ikke spille fredagsrankingkamper.

Oppmøte for fredagsranking

 

Forberedelsestid
kl 17.30-18.00

Kampskjema er klart
kl 18.00

 

Kommer man etter at kampskjemaet er kjørt ut, får man ikke spille fredagsrankingkamper.