Hallregler

Regler for bruk av Fokushallen

Fokushallen er hjertet til klubben og vi har alle et ansvar for at hallen ivaretas på best mulig måte. Det er veldig mange som bruker hallen i løpet av en uke, og det er ingen som har til jobb å rydde etter andre. 

  • Alle skal hjelpe til å rydde baller. Søppel skal kastes i søppelkassene, og tomme flasker skal settes i en av kassene ved utgangen.

  • Hvis noen glemmer tøy, blir dette oppbevart i kurven ved inngangen, men fra tid til annen tømmes kurven. Ta derfor en titt i kurven ganske raskt hvis det er noe du mangler.

  • De som har nøkler til hallen har ansvaret for at hallen også blir låst. Hallen skal aldri etterlates ulåst og nøkler skal ikke lånes bort.

Nøkkel til hallen

Årsmøtet fastsatte den årlige avgiften for å ha egen nøkkel til Fokushallen til kr 500,- i engangsavgift og kr 500,- i årsavgift. Nøkkelavgiften faktureres sammen med medlemskontingenten i starten av sesongen. Dersom du har nøkkel og ikke lenger ønsker dette kan denne innleveres til Eirik Ansnes.

Låsbart småromskap i garderoben

Fokus leier ut låsbare småromskap i garderoben til de som ønsker det. Prisen for leie pr skap er kr 100 pr sesong. Dersom man mister nøkkelen må man betale kr 200 for ny lås og nokkel.

Vask

Fokushallen trenger vask og dette skjer hver mandag morgen. Det skal da ikke være treningsaktivitet i hallen.

BRANNVERN

Fokushallen er et kjellerlokale uten vinduer og med kun én utgangsdør. Hvis brannalarmen går åpnes i tillegg rømningsveien ut i skolens lokaler.Vi må alle huske på at brannvern er viktig. Hvis du ser at noe er galt så gi beskjed. Ser du at det ligger klær, bordtennisballer eller annet på/bak panelovnene, så rydd det vekk.