Hovedtrener

Hovedtrener i Fokus bordtennisklubb

Eirik Ansnes er klubbens hovedtrener. Han har ansvaret for det sportslige tilbudet og er en viktig deltaker både i sportslige utviklingen og framtidsgruppa. Eirik sørger for trenerplanlegging i forkant av sesongen inkludert terminliste, trenerkabal for partier samt coaching. Dette gjøres i samråd med sportslig leder, de andre trenerne, styret og økonomiansvarlig.

Eirik leder hoveddelen av treningene vi arrangerer i Fokushallen, han er med i planlegging og gjennomføring av turer i Fokus-regi, arrangerer samlingsuker i ferier og gjennomfører SFO-kurs. Eirik stiller som lagleder/trener på arrangement Fokus deltar på i løpet av sesongen og deltar også i arrangørstaben når Fokus arrangerer stevner. Eirik er også en viktig person i forberedelse og gjennomføring av Fokusleiren.

Eirik har også som oppgave å sørge for at spillere på partiene opptrer med respekt mot andre spillere og at de viser respekt for klubben ved at de rydder opp etter seg og behandler utstyret i hallen pent.

Kontaktinfo for Eirik: E-post: eirik@fokusbtk.no Mobil: 922 45 157.