Hvordan blir det i Fokushallen når vi får lov til å åpne igjen?

Hvordan blir det i Fokushallen når vi får lov til å åpne igjen?
10/05/2020 Marte Grutle Aasebø

Oppdatering! Fokushallen åpner idag 12. mai, følg med på e-post for informasjon om treningstider.

Som vi savner Fokushallen, samholdet, gleden, utviklingen, vennskapet – ja, alt det som er så fint i hallen vår på Manglerud. Det er en veldig spesiell tid i hele verden, der smittevern er viktigere enn det meste annet. Men nå gir Oslo kommune signaler om at vi får lov å åpne hallen vår en gang i løpet av uka som kommer, info kommer så snart vi vet når vi får åpne. Vi har gjort Fokushallen klar for åpning, og det blir ikke aktivitet helt på den måten vi er vant til.

Vi har lagt til rette for at vi skal kunne ha treninger, men samtidig overholde smittevernreglene myndighetene har gitt. Vi i Fokus må nå jobbe sammen for å overholde de reglene og retningslinjene vi har laget sånn at vi får lov å holde hallen vår åpen i tiden fremover.

Når du går inn i hallen er det aller viktigste at du vasker hendene først. Vi må være flinke til å holde avstand i gangen og i kø for å vaske hender.

Vi har ikke lov å bruke garderobene, med unntak av toalettene. Vi har laget et område når du kommer inn i hallen der det er plass til å sette fra seg ting og eventuelt skifte. Stolene står en meter fra hverandre og det er viktig at vi ikke flytter dem nærmere hverandre. Sofaområdet vil være stengt.

Vi kommer til å ha treninger med 12 spillere på hver trening. Det står seks bord oppe i hallen, og det skal ikke settes opp flere bord. Det står fire bord på nedre platå og to bord på øvre platå. Eirik har sendt ut mail med informasjon om påmelding til trening. Det vil også komme informasjon om egentrening snart, egentreningen må også organiseres med påmelding og det er viktig at reglene følges da også (se regelverk nederst i artikkelen).

Ved hvert bord står det utstyr som vi skal bruke til å vaske over bordet og nettstolpene etter vi har trent.

Nedenfor følger vårt regelverk som alle må følge i tiden som kommer, jeg er helt sikker på at vi sammen klarer å følge reglene sånn at vi ikke risikerer å måtte stenge igjen. Vi i Fokus vil være skikkelig gode på dette. Vi må gjøre det vi kan for å unngå at smitte oppstår i Fokushallen og hele grupper må bli satt i karantene. Les reglene nøye, så sees vi i hallen veldig snart! Jauss:)

Bordtennistrening i Fokushallen – retningslinjer for smittevern med utganspunkt i NBTF og myndighetene.
Retningslinjer for smittevern – generelt Egentrening
Føler du deg syk eller småsyk – bli hjemme Alle smittevernregler som er bekrevet gjelder
God hostehygiene og håndhygiene gjelder Tillegg:
Myndighetene sier 1 m avstand mellom folk og maks 20 personer – vi starter litt lavere med tanke på plassen vi har så vi kan klare 1 meters regelen – 12 spillere kan trene samtidig. Egentrening må bookes – vi må alltid vite hvem som er i hallen(evt smittesporing)
Hallen – Fokus stiller med alt som trengs til renhold/hygienetiltak Foreløpig skjer booking i TTADMIN – så fort som mulig skal vi bytte til et nytt lås/bookingsystem
Det står 6 bord oppe – kun trenere kan eventuelt rigge om hallen. Begge spillere over 16 år – begge booker i TTADMIN, og begge kan være i hallen uten trener.
Treningspartier har alltid minst 1 ansvarlig trener. En av spillerne over 16 år – begge kan booke og begge kan være i hallen uten trener.
Det blir 10 min opphold mellom avslutning og oppstart partier – oppmøte skjer presist. Vi skal ikke trengsel i inngangsparti. Begge spillere under 16 – foreldre må booke i TTADMIN og   en av foreldrene må være til stede når de trener.
Sofakroken er stengt.
Garderober er stengt, men toalett er åpent. Dusj og skift hjemme.
Anti bac står i gangen, og ved hvert bord. Ved hvert bord står også utstyr til å vaske bordet.
Smittevern – før trening
Fyll drikkeflaske hjemme. Husk nok drikke til hele treningen.
Vask hender i garderoben før du går inn i hallen
Plasser bagger ved anvist plass.
Vask bordet og nettfestet før bruk kun ved egentrening
Smittevern – under trening – ballen er “frikjent”
Vi kan bruke flere baller. Håndhygiene viktig.
Ta anti bac, eller vask hender hvis det ikke er for upraktisk, før servetrening eller kinatrening.
Smittevern – etter trening
Vask bord og nettfestet og ta anti bac etter både organisert trening og egentrening.
Reise til og fra hallen – henting og bringing
Foreldre oppfordres til å vente utenfor ved henting og bringing.
Vi oppfordrer til minst mulig bruk av kollektiv trafikk