Innspill?

Har du innspill, ønsker eller ideer til forbedring av fokusbtk.no? Eller har du oppdaget en feil eller noe som bør korrigeres? Kanskje du sitter på noe godt innhold som bør publiseres? Eller du er på et stevne uten Fokus-trenere til stede, men du selv kan skrive en artikkel eller referat til nettsiden?

 

Gi beskjed til tad@fpress.no, så følger vi opp!