Interessant klubbutviklingskveld

Interessant klubbutviklingskveld
04/06/2015 Eirik Ansnes

Tirsdag kveld gjennomførte vi modul 3 av klubbutviklingsprosjektet til NBTF. Thorsten Hævdholm ledet seansen fra NBTF og vi stilte med alle trenerne. Det ble en interessant kveld med gode diskusjoner og forhåpentligvis dro alle fra møtet litt klokere enn da vi kom:)

Med NBTF sin utviklingstrapp som utgangspunkt var kveldens tema mental og taktisk utvikling. Vi snakket om det mentale og taktiske i både trening og match. Her kom det nyttig input og det medførte gode diskusjoner. Kanskje kommer vi til å teste noen nye ting på treningene etterhvert:)

Det vi imidlertid brukte mest tid på å diskutere var hvordan resultatfokus og resultatpress hadde negativ innvirkning på spillernes trivsel, utvikling og prestasjoner.
Spillerne er naturligvis opptatt av resultater. Foreldre er ofte opptatt av resultater. Alle i klubben ønsker også at vi får gode resultater. Paradokset er bare at uansett hvilket nivå vi ønsker å oppnå resultater på så burde vi i liten grad fokusere på det. I steden for er det andre ting som burde være lengre fram i panna:)

I vår klubbfilosofi tror vi veldig på et godt sosialt miljø og et godt treningsmiljø med utviklingsfokus. Får vi til begge deler tror vi det fører til gode resultater og ikke minst at spillerne trives og fortsetter i lang tid! Vi tror dette er ultraviktig på alle nivåer, selv om det sportslige opplegget naturligvis ikke er likt på de forskjellige nivåene. Thorsten Hævdholm refererte selv i sitt innlegg i går til Olympiatoppen og Team Danmark som selv tror på en slik tankegang. Vi har vært tro mot den filosofien i mange år nå, men det var morsomt å høre at den tankegangen får støtte fra høyeste hold:)

En viktig oppgave for trenerne er å påvirke spillere, men også foreldre og flest mulig i miljøet, til å legge mest fokus på utvikling og trivsel, og mindre fokus på resultater. Hvis en spiller tenker for mye på resultat og uttak etc mener vi det bremser utviklingen og også sannsynligvis også reduserer gleden ved bordtennis.

Her er noen av sakene som kom opp når vi diskuterte vår egen trenerhverdag:

  • Vi må være bevisste på hvordan vi kommuniserer med spillerne, spesielt i forbindelse med kamper og turneringer. Hva sier vi etter en kamp? Hvordan coacher vi dem?
  • I treningsopplegget er det flere ting det går an å gjøre for å påvirke spillernes fokus. Bevissthet på hvilke type oppgaver som stimulerer spillerne til å reflektere, finne løsninger selv osv
  • Hvordan legger vi til rette for at spillerne kan løse utfordringer ?
  • Hva skriver vi på hjemmesiden?
  • Hvordan ønsker vi at foreldre kommuniserer med sine barn om bordtennis? Hvordan vil vi at de snakker med sine barn f.eks på tribunen på stevner? Se link her for å lese klubbens foreldreregler: http://www.fokusbtk.no/lyst-til-a-spille-bordtennis/#bordtennisforeldre

Alt i alt handler det mye om bevissthet. Bordtennis er konkurranse og det er gøy å vinne! Så gjelder det å ha hodet med seg på veien fram, så øker sjansene for at man oftere får 11 poeng på dommertavla:)