Invitasjon til årsmøte 19. mars kl. 21.00

Invitasjon til årsmøte 19. mars kl. 21.00
06/03/2019 Tom-Erik Haug

Invitasjon til alle Fokus-medlemmer

19. mars kl 21.00 blir det arrangert årsmøte i Fokus-hallen. På møtet gjennomgår vi årsberetningen for 2018 og legger fram regnskap for 2018, samt budsjett for 2019. Det blir også valg av styre, valgkomité og revisorer.

Innkomne forslag må være oss i hende en uke før, altså tirsdag den 12.mars.

Vel møtt alle sammen!

Hilsen styret i Fokus bordtennisklubb
v/Tom-Erik Haug (leder)

 

 

 


 

Full saksliste:

1. ÅPNING
2. GODKJENNE INNKALLING OG SAKSLISTE
3. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTER
4. VALG AV DIRIGENT OG REFERENT
5. BEHANDLE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2018
6. VEDTA BUDSJETT FOR 2019
7. INNKOMNE FORSLAG
8. FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT OG TRENINGSAVGIFT
9. VALG AV NYTT STYRE, VALGKOMITE OG REVISORER