Årsmøtet utsettes

Årsmøtet utsettes
15/02/2020 Marte Grutle Aasebø

Oppdatering:

På grunn av situasjonen med Coronaviruset har styret avgjort å utsette årsmøtet. Idrettslag har blitt gitt dispensasjon fra NIF til å utsette årsmøtet, årsmøtet må avholdes innen 15. juni. Det er mulig vi kommer til å arrangere årsmøte digitalt, det vil i så fall bli anledning til å melde seg på. Det vil komme mer informasjon.

Hilsen Marte, på vegne av styret i Fokus

Invitasjon til alle Fokus-medlemmer

Den 23. mars kl. 20.30 blir det arrangert årsmøte i Fokushallen. På møtet gjennomgår vi årsberetningen for 2019 og legger fram regnskap for 2019, samt budsjett for 2020. Det blir også valg av styre, valgkomité og revisorer.

Innkomne forslag må være oss i hende en uke før, altså mandag den 16. mars.

Vel møtt alle sammen!

Hilsen styret i Fokus bordtennisklubb
v/Marte Grutle Aasebø (leder)

Full saksliste:

1. ÅPNING
2. GODKJENNE INNKALLING OG SAKSLISTE
3. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTER
4. VALG AV DIRIGENT OG REFERENT
5. BEHANDLE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2019
6. VEDTA BUDSJETT FOR 2020
7. INNKOMNE FORSLAG
8. FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT OG TRENINGSAVGIFT
9. VALG AV NYTT STYRE, VALGKOMITE OG REVISORER