Invitasjon til årsmøte 29. april kl. 20.00

Invitasjon til årsmøte 29. april kl. 20.00
15/04/2021 Thor Arvid Dyrerud

Invitasjon til alle Fokus-medlemmer

På grunn av korona-situasjonen har vi bestemt oss for å avholde vårt årlige årsmøte på Teams.

De som ønsker å delta, sender en epost til adressen nedenfor, og vil motta saksdokumenter samt en Teams-lenke i forkant av møtet.

Hvis noen trenger veiledning for å etablere Teams og å bruke det, kan de ta en kikk bak denne lenken.

På møtet gjennomgår vi årsberetningen og regnskap for 2020, og vi legger fram budsjett for 2021.

Det blir også valg av styre, valgkomité og kontrollutvalg (nytt).

Innkomne forslag må være oss i hende en uke før, altså torsdag den 22. april.

Send epost til: tad@fokusbtk.no

Vel møtt!

Hilsen styret i Fokus bordtennisklubb
v/Thor Arvid Dyrerud (leder)

Saksliste:

1. ÅPNING
2. GODKJENNE INNKALLING OG SAKSLISTE
3. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTER
4. VALG AV DIRIGENT OG REFERENT
5. BEHANDLE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2020
6. VEDTA BUDSJETT FOR 2021
7. INNKOMNE FORSLAG
8. FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT OG TRENINGSAVGIFT
9. VALG AV NYTT STYRE, VALGKOMITE OG KONTROLLUTVALG