Invitasjon til årsmøte 5. april, kl. 20.00

Invitasjon til årsmøte 5. april, kl. 20.00
15/04/2021 Thor Arvid Dyrerud

Invitasjon til alle Fokus-medlemmer

Etter to korona-år kan vi nå endelig treffes på normalt vis for å avholde årsmøte i Fokushallen.

På møtet gjennomgår vi årsberetningen og regnskap for 2021, og vi legger fram budsjett for 2022.

Det blir også valg av styre, valgkomité og kontrollutvalg.

Innkomne forslag må være oss i hende en uke før, altså tirsdag den 29. mars.

Send epost til: tad@fokusbtk.no

Vel møtt!

Hilsen styret i Fokus bordtennisklubb
v/Thor Arvid Dyrerud (leder)

Saksliste:

1. ÅPNING
2. GODKJENNE INNKALLING OG SAKSLISTE
3. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTER
4. VALG AV DIRIGENT OG REFERENT
5. BEHANDLE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2021
6. VEDTA BUDSJETT FOR 2022
7. INNKOMNE FORSLAG
8. FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT OG TRENINGSAVGIFT
9. VALG AV NYTT STYRE, VALGKOMITE OG KONTROLLUTVALG