Årsmøtet utsatt til 9. mai

Årsmøtet utsatt til 9. mai
15/04/2021 Thor Arvid Dyrerud

Grunnet sykdom er årsmøtet utsatt til tirsdag den 9. mai – Fokushallen kl. 20.00

Invitasjon til alle Fokus-medlemmer

På møtet gjennomgår vi årsberetningen og regnskap for 2022, og vi legger fram budsjett for 2023.

Det blir også valg av styre, valgkomité og kontrollutvalg.

Innkomne forslag må være oss i hende en uke før, altså tirsdag den 2. mai.

Send epost til: tad@fokusbtk.no

Vel møtt!

Hilsen styret i Fokus bordtennisklubb
v/Thor Arvid Dyrerud (leder)

Saksliste:

1. ÅPNING
2. GODKJENNE INNKALLING OG SAKSLISTE
3. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTER
4. VALG AV DIRIGENT OG REFERENT
5. BEHANDLE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2022
6. VEDTA BUDSJETT FOR 2023
7. INNKOMNE FORSLAG
8. FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT OG TRENINGSAVGIFT
9. VALG AV NYTT STYRE, VALGKOMITE OG KONTROLLUTVALG