Invitasjon til årsmøte 8. juni kl. 21.00 i Fokushallen

Invitasjon til årsmøte 8. juni kl. 21.00 i Fokushallen
24/05/2020 Marte Grutle Aasebø

Invitasjon til alle Fokus-medlemmer

Etter en utsettelse er vi nå klare til å arrangere årsmøte. Den 08. juni kl. 21.00 blir det arrangert årsmøte i Fokushallen. For å overholde smittevernreglene ber vi om at alle medlemmer som ønsker å delta på årsmøte melder seg på til mga@fokusbtk.no.

På møtet gjennomgår vi årsberetningen for 2019 og legger fram regnskap for 2019, samt budsjett for 2020. Det blir også valg av styre, valgkomité og revisorer.

Innkomne forslag må være oss i hende en uke før, altså mandag den 01. juni.

Vel møtt alle sammen!

Hilsen styret i Fokus bordtennisklubb
v/Marte Grutle Aasebø (leder)

Full saksliste:

1. ÅPNING
2. GODKJENNE INNKALLING OG SAKSLISTE
3. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTER
4. VALG AV DIRIGENT OG REFERENT
5. BEHANDLE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2019
6. VEDTA BUDSJETT FOR 2020
7. INNKOMNE FORSLAG
8. FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT OG TRENINGSAVGIFT
9. VALG AV NYTT STYRE, VALGKOMITE OG REVISORER