Jenter i Fokus

Jenter i Fokus
07/06/2016 Tom-Erik Haug

Fokus fikk i dag 12.000,- av Danske Bank til vårt prosjekt for å rekruttere jenter til klubben

 • Prosjektet heter «Jenter i Fokus» og fokuserer på å rekruttere mange jenter inn i klubben
 • Konkret søkte vi om penger til:
  • Markedsføringstiltak
  • Utvikling av jentetrenere på trenerkurs
  • Dekning av ekstra trenerressurser på jentetreningene
  • Egen jentetur til Sverige
  • Utstyr til treninger

Fokus takker Danske Bank for støtten. Stor takk også til Gard Hongslo som skrev søknaden.