Kontingenter

Medlemskontingent

Alle medlemmer må betale årlig medlemskontingent på kr 150,- Det er samme pris for støttemedlemmer. Alle som spiller i klubben betaler treningsavgift per sesong/halvår. Matchi er inkludert i treningsavgiften (50,-).

    • Elitepartiet/konkurransepartiet kr 2550,- i halvåret
    • Aspirantpartiet kr 2000,- i halvåret
    • Voksenpartiet kr 1750,- i halvåret
    • Bordtennisskolen kr 1500,- i halvåret
  • Medlem og bruk av hall og Matchi, 1000,- i halvåret

Spillerkonto

Når man er med på noe som koster penger, for eksempel en turnering, så legger Fokus BTK ut disse pengene og setter det på noe vi kaller spillerens spillerkonto

Medlemskontingent, treningsavgift, kjøp av utstyr/klær, nøkkelavgift og påmeldingsavgifter føres løpende på denne spillerkontoen. Fire ganger i året sender vi ut faktura per e-post på det beløpet som står på spillerkontoen. Husk å påføre KID ved betaling.

Det er viktig at fakturaen blir betalt innen fristen. Dette er en enkel løsning for både spillere/foreldre og klubb, siden man ikke samler inn penger hver eneste gang det er en utgift, men altså samler dette opp.

Spillerlisens

Alle spillere som deltar på stevner eller seriespill som er approbert av Norges Bordtennisforbund (NBTF) plikter å betale spillerlisens.

Dette er et forhold mellom hver enkelt spiller og NBTF. Dersom en spiller ikke har løst lisens, mottar Fokus BTK bot fra NBTF. En evt. slik bot vil i utgangspunktet bli belastet den spilleren det gjelder. Klubben vil forsøke å holde tak i dette slik at vi slipper kjedelige episoder i sesongen 2015/16.

NBTF’s lisenssatser

Senior (over 20 år) kr 500,–
Junior (17-20 år) kr 450,–
Yngre (12-15 år) kr 400,–

Priser «Engangslisens»: 

Gutter/Jenter: kr 150,-    Junior: kr 200,-    Veteran, senior og eldre junior: kr 250,-

«Engangslisensen» vil ikke inneholde forsikring.  Hvis noen etter å ha betalt engangslisens ønsker å spille hele sesongen så kan de bare betale det som da mangler på full betaling, så vil de automatisk bli oppgradert til en fullverdig lisens.
Betaler man engangslisens for et stevne som går over 2-3 dager så gjelder den hele helgen.

Snakk med treneren om du lurer på noe om lisens, eller send en mail til medlem@fokusbtk.no

Medlems-
administrasjon 

Fokus BTK har tatt i bruk Norges Idrettsforbunds nye løsning for medlemsadministrasjon. Det betyr at alle medlemmer skal være registrert på Min idrett.

Gjennom Min idrett kan du som medlem etter hvert administrere alle medlemskap i norsk idrett, sjekke informasjonen som er registrert om deg, oppdatere registrert informasjon og få info om spillerlisens.

Alle er ansvarlig for å sjekke at opplysningene om seg selv er riktige, blant annet e-postadresse. Gå inn på Min idrett – hvis du ikke har brukernavn eller har glemt passordet, vil du kunne bestille det der.

Ønsker du å endre e-postadressen du er registrert med i Min Idrett, send en e-post til medlem@fokusbtk.no.