Litt ekstra for de beste

Litt ekstra for de beste
30/08/2015 Frode Grini

Fokus er en klubb med en enkel filosofi når det gjelder ytelser til spillerne: Vi skal tilby det aller beste sportslige tilbudet: med høyt kvalifiserte trenere, med mulighet til å trene svært mye og med internasjonal kvalitet på treningsopplegget. Derfor bruker vi også mye av klubbens ressurser på å ansette gode trenere.

Så nærmest uansett når dere kommer innom Fokushallen på ettermiddagen eller kvelden, vil det være flere trenere der som organiserer, instruerer, utvikler … Dette er ganske krevende økonomisk for en klubb som Fokus, men vi er helt sikre på at dette er riktig prioritering.

Sponsoravtaler

På toppen av dette, vil vi gjerne kunne gi noe ekstra til de spillerne som står på mest, som har de høyeste ambisjonene, og som har de beste resultatene. Men for å kunne gjøre det er vi avhengige av ekstra sponsormidler. Og for sesongen 2015-16 er vi så heldige å ha flere sponsorer som har gitt oss mulighet til å tilrettelegge litt ekstra for satsingen til våre spydspisser.

Vi har tre sponsoravtaler som helt eller delvis er rettet inn mot toppidretten, det er avtalene med NEMI forsikring, Olav Haraldseid Consulting (OHC) og TTEX.

Flagget på brystet

Vi har en rekke spillere som nylig har spilt med flagget på brystet og som også satser hardt videre – og disse har vi nå kunnet hjelpe litt ekstra, det dreier seg om Marcus, Eskil, Anna, Jon-Martin, Kristin, Mathias, Erik og Borgar. Fokus betaler ingen for å spille i klubben, men ved å dekke noen av de konkrete kostnadene disse spillerne har i forbindelse med satsingen, håper vi at det skal bli litt lettere å satse hardt videre som Fokusspiller. Vi bruker TTEX-avtalen til å hjelpe til med litt utstyr, og ved hjelp av avtalene med NEMI og OHC har vi mulighet til å dekke noen kostnader knyttet til treningssamlinger og turneringer.

Blir vi flere?

Vi er svært glade for at vi har sponsorer som gjør dette mulig, og også for at vi har spillere som ligger helt i Norgestoppen og som satser hardt for å nå enda lenger. Kanskje er vi flere enn åtte spillere i denne gruppen ved neste korsvei? Vi håper vi får denne muligheten også til neste år.