Noe om lisens!

Noe om lisens!
07/12/2016 Jan Bergersen
 • Fokus har i øyeblikket 84 lisenser og flere er på vei!
 • Fokus har i øyeblikket 10 % av alle lisenser i Norge!
 • Fokus har i øyeblikket like mange lisenser som alle Bergensklubbene til sammen
 • Fokus med sine mange lisenser over mange år tilfører mange tusen kroner til NBTF årlig
 • Fokus med sine mange deltagere på stevner fyller opp klubbkasser rundt omkring.
 • Fokus satser på å ha mange gode trenere som kan ta seg av sine lisensierte spillere
 • Fokus sitt styre har en stor jobb med å tilrettelegge trening og konkurranser for så mange
 • Fokus tilhører region øst som har over halvparten av NBTF sine lisenser
 • Fokus har 7 av kun 69 spillere i junioralder som har løst lisens
 • Fokus lurer nå på om de kan klare å nå 100 lisenser for første gang i historien
 • Fokus har fortsatt plass til noen flere spillere i hallen som kan løse lisens
 • Fokus er ydmyke over sin fremgang på dette feltet, men vi er samtidig stolte over å klare over å være en klubb for så mange, på mange forskjellige nivåer