Partiene

Generelt om partiene

På generell basis er det dette å si om partier, opprykk og fordeling: Vi fordeler spillere på partiene hovedsaklig etter nivå. Som nybegynner  i Fokus starter du på bordtennisskolen. For opprykk til neste parti gjør trenerne en totalvurdering der nivået til spilleren veier tungt, men vurderingen hviler ikke på dette alene. Vi ser også på treningsinnsats, treningsmengde, interesse for å utvikle seg og deltakelse på cuper. Vi tar også sosiale hensyn noen ganger. Første steg er ofte hospitering til neste parti, deretter opprykk. I enkelte tilfeller kan vi ha kapasitetsutfordringer i hallen som gjør at spillere må vente med opprykk, men dette tilhører sjeldenhetene.

Bordtennisskolen

Bordtennisskolen går tre ganger i uka og er vårt nybegynnerparti. Her lærer du de mest grunnleggende ferdighetene i bordtennis, kombinert med mye lek og moro. Er du med på bordtennisskolen har du også mulighet til å delta i mindre lokale cuper og konkurranser. Se treningstider og inndeling etter alder her. For spørsmål om medlemskap og kontingenter, se her

Aspirantpartiet

Steget videre fra bordtenniskolen er aspirantpartiet. Dette partiet er for deg som ønsker å trene flere ganger i uka, og også konkurrere regelmessig. Her blir treningen litt mer planmessig, og vi har også litt fysisk og motorisk trening. Her får du et litt større konkurransetilbud, og kan være med både i nasjonale konkurranser og i Sverige.

Konkurransepartiet

Har du kommet opp på et høyt nivå som ung spiller og ønsker å trene hver dag, så tar du steget opp til konkurransepartiet. Treningen blir litt tøffere, og enda målrettet enn på aspirantpartet, og det er også mer fysisk og motorisk trening. De beste spillerne på dette partiet, vil i tillegg kunne hospitere på Elitepartiet, det vil si av og til være med Elitepartiets treninger. Er du i denne gruppen har du et bredt konkurransetilbud, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Elitepartiet

Elitepartier er for de beste spillerne i klubben. Dette partiet har trening hver dag, og noen dager to ganger om dagen. Partiet består av både yngre spillere, seniorspillere og veteranspillere. For dette partiet skal vi ha innhold, metoder og kvalitet på ypperste nivå i landet, og som henter impulser fra de beste internasjonale treningsmiljøene. Flere av spillerne på dette partiet konkurrerer med det norske flagget på brystet.

Voksenpartiet

Dette partiet er for voksne nybegynnere, viderekomne og tidligere spillere som har gjort comeback, med et aldersspenn på 16-100 år. Partiet har i høy grad en sosial profil, men også her er det faste trenere og muligheter for de som vil bli bedre bordtennisspillere!

Voksenpartiet er delt i to grupper: Nybegynnere og viderekomne. Dette fordi vi er blitt mange, men også for at trenerne skal kunne tilrettelegge på riktig nivå. Treningene finner sted tirsdager kl 20-22 (nybegynner) og onsdag 20-22 (viderekomne). Trenere er Roshman James Rajkumar,  Alexander Klerck Fransson (nye) og Anna Grutle Aasebø og Eirik Ansnes.

Har du lyst til å delta i konkurranser, finnes det mange muligheter, blant annet voksenranking, regionscuper, seriespill, klubbmesterskap, NM for veteraner og til og med EM og VM for veteraner!

Voksenpartiet ledes av Eirik Ansnes, ta kontakt med ham om du lurer på noe.

Eirik Ansnes

E-post: eirik@fokusbtk.no

Mobil: 922 45 157