Rekrutteringsboom

Rekrutteringsboom
01/12/2015 Eirik Ansnes

Denne høsten opplever vi en pågang av nye spillere som vi aldri før kan huske å ha opplevd. Bordtennisskolen har vært stappfull i hele høst og til tider har det vært så mange samtidig på trening at selv med tre til fire trenere og fjorten bord så har vi slitt med å håndtere pågangen. På jentepartiet er det litt mer moderat påfyll av spillere, men vi har den siste tiden hatt bortimot full hall der også. Framtidsgruppa brukte litt tid på forrige møte å evaluere hvorfor vi har så mange nye nå. Forhåpentligvis kan vi lære av det og klare å gjenskape det i kommende sesonger.

Stappfull hall

Denne sesongen har det tatt fullstendig av med nye spillere. Sist torsdag var det nok en gang oppmøterekord på bordtennisskolen med 45 stykker. De siste ukene har det vært 17-18 stykker på jentepartiet også. Dvs hallen veksler mellom å være full, stappfull og fullstendig overfylt av unge ivrige bordtennisspillere:)

Mange tiltak på riktig tidspunkt

Så hvorfor er det en slik rekrutteringsboom nå? Noe entydig svar har vi ikke, men her er noen tanker om suksessen vi nå opplever på dette området.

Et av suksesskriteriene i høst mener vi er at alle rekrutteringstiltakene våre ble gjort innenfor en kort tidsperiode fra midten av august til midten av oktober. Framtidsgruppa sitt planleggingsmøte ble holdt litt tidligere på våren denne gangen og alle forberedelser var klare før sommerferien. Her er rekrutteringstiltakene vi har gjennomført i høst:

 • AKS-besøk i Fokushallen siste uke i sommerferien. 12 AKSer fikk tilbud, 5 takket ja.
 • AKS-besøk fra Ekeberg skole i Fokushallen på valgdagen i september.
 • Vi var representert på Verdens kuleste dag
 • Oppvisning på Bryn Senter og Manglerud Senter
 • Kurs på Høyenhall og Rustad AKS
 • Storbyprosjekt med åpen hall i høstferien
 • Vi var representert på Grenseløse dager på Ekeberg
 • Oppvisning på utebord i storefri på Høyenhall skole.
 • Utdeling av brosjyrer på på alle rekrutteringstiltak
 • Utdeling  av en ball med teksten ” Ta med ballen til fokushallen, da får du en racket, det er lekkert”. Ballen har vært med sammen med brosjyrene på alle tiltakene.Vi skaffet 1000 slike baller. Omtrent halvparten er delt. Vi skaffet 50 billige racketer og omtrent halvparten er delt ut.
 • Vervekampanje. Ta med en venn så får du en brus. Ta med tre, så får du en racket verdi 500. Vennene trenger ikke å bli medlem.

Flere av disse tingene har vi gjort også foregående sesonger, men aldri har vi hatt så mange tiltak innenfor en så kort tidsperiode tidlig på høsten. Det nye denne sesongen av disse tiltakene er “ballstuntet” og at vi hadde AKS-besøk fra fem skoler siste uken i sommerferien samt valgdagen.

Godt sportslig tilbud

Det er helt avgjørende at både spillere og foreldre blir godt mottatt av oss og at det sportslige opplegget er attraktivt. Dette forsøker vi så godt vi kan å få til. Vi bruker derfor alle våre sterkeste trenerressurser på nybegynnerne. På bordtennisskolen har vi tre eller fire trenere hver gang. På jentepartiet er vi to trenere.
Vi har også en egen terminliste for nybegynnerne, og vi har med coacher på alle tiltakene de er med på deres første sesong.
Spillerne får drakt ved innmelding i klubben.
Dette er ikke nytt denne sesongen, men det sportslige tilbudet må være godt om vi skal klare å beholde å videreutvikle de vi rekrutterer inn. Sjansen for at jungeltelegrafen jobber med oss øker jo også:)

Utebord funker

Utover det som står på listen så opplever vi at det er flere nå som forteller om stor interesse for bordtennis på skolen sin pga at de har utebord der. Spesielt på Kampen skole og St. Sunniva skole er det høy bordtennisinteresse for tiden. Interessen derfra kombinert med vervekampanjen har skaffet oss mange nye spillere i høst:)

Summen av alt

De tre siste sesongene har framtidsgruppa gjort mye av de samme tingene som i år. Første sesong kom det veldig mange nye, andre sesong en del færre. Vi har uansett forsøkt å holde trykket oppe hele tiden. Vi har ikke klart å komme opp med en metode som har gitt samme utfall hvert år. Hvis noen der ute har fasiten på det,  si gjerne ifra:)
Vi er imidlertid veldig bevisste på at det er summen av alt vi gjør som gir resultater over tid. Så uansett om det er medgang eller motgang må fortsette gjøre noe. Altså ikke hvile på laubærene i medgang. Ikke gi opp hvis det går trått. Så er alle gjøremål viktige. Alt fra et første møte med lille Jørgen 9 år på sin aller første fokustrening til å holde oppvisning på Brynsenteret. Alt må gjøres ordentlig!

Avslutningsvis vil jeg si at vi også må være ydmyke for at tilfeldigheter også spiller en rolle. Men er det ikke noe som heter “gode spillere har flaks”? I dette tilfellet synes jeg vi kan være såpass frampå å si at vi har vært ekstra gode i høst. Så i tillegg til alt det gode arbeidet vi har gjort så opplever vi at ting ruller vår vei for tiden:)

La oss legge til rette for at det fortsetter å rulle vår vei:)