Sluttspill bedriftserien mandag 20. april, Fokushallen

Sluttspill bedriftserien mandag 20. april, Fokushallen
18/04/2015 Erik Lindholm

Fokus har flere spillere som har spilt bedrift denne sesongen.
Bedriftserie i Oslo har 4 divisjoner og i øverste divisjon har følgende Fokusfyrer spilt litt denne sesongen:
Knut Helseth, Mirza Porobic, Marek Putz, Pål Lilleseth, Svein Folkeson, Camilla Henriksen, Per Heie og Erik Lindholm.
Nedover i divisjonene er det også noen, men her har jeg ikke helt oversikt.

1.divisjon er preget at det er stor nivåforskjell på lagene. Undertegnede forslo derfor for ca 5 år siden å innføre et sluttspill for de 4 beste lagene i serien og kjøre sluttspillet i Fokushallen kl 19.

Dette året er Erik eneste Fokusdeltager i sluttspillet. Erik spiller for Hil/NSB. Hil=Hovedidrettslaget.

Erik spiller sammen med Lynildspillerne Lars Jarlebrand (deltar ikke mandag), Jørgen Edvardsen og Terje Ekrann.
De andre lagene vi møter er:
Universitetet (dette er Magnus Vikstrøm&co, altså førstelaget til Kjelsås som i år rykket opp til 1.divisjon aktiv serie)
OPIL (Marte og Harry Nilsen og Jacob Kristiansen)
Gjensidige: Thomas Gundersen, Kristian Hoel og Frank Nygård.