Sportslig filosofi

Fokus BTK skal

  • Utvikle spillere ut fra den enkeltes ambisjoner

  • Ha et sportslig tilbud tilpasset alle nivåer med hovedvekt på å skape utvikling av unge spillere og utvikling av landslagsspillere på seniornivå

  • Oppnå gode sportslige resultater i hovedsak gjennom egen rekruttering

  • Være åpen for å utvikle unge spillere som søker seg til klubben fra andre klubber

  • Utvikle menneskelige ferdigheter i tråd med klubbens verdier

  • Klubben er altså både opptatt av å være klubben for alle, uansett om du har lyst til å spille litt for moro skyld en gang i uka, eller om du har en drøm om å komme på landslaget og satser alt hva remmer og tøy kan holde for å komme dit.

Uansett nivå og ambisjoner, så ønsker vi å tilrettelegge for at alle skal prestere best mulig ut fra egne forutsetninger. For å få til en slik prestasjonskultur, skal klubben og klubbens spillere ha følgende tre punkter i ryggmargen, det er slik vi skal være og fremstå:

STERKE GRUPPER

Vi skal ha sterke spillergrupper hvor spillerne driver hverandre fremover. Våre spillere stiller krav til hverandre, og hjelper hverandre. Alle gir positive bidrag til gruppen.

SELVSTENDIGE UTØVERE

Vi utvikler selvstendige utøvere som tar ansvar for egen utvikling og prestasjon, både på trening og i konkurranse. Våre spillere tar selv inititiv til ekstra trening og aktivitet når sjansen byr seg.

POSITIV ADFERD

Våre spillere har en adferd – i trening, konkurranse og ellers – som gjør dem til gode interne forbilder i klubben. Vi viser holdninger som gjør at andre klubber ser opp til oss.