Sportslig utvalg

Sportslig utvalg støtter hovedtrener i arbeidet med Elite- og Konkurransepartiet. Utvalget har ansvar for overordnede spørsmål knyttet til disse partiene.

Leder

Frode Grini. E-post: frode.grini@gmail.com. Mobil: 47 900 158.

Medlemmer

Eirik Ansnes

Jan Bergersen

Gard Hongslo