Takk for alle bidrag i forbindelse med KM

Takk for alle bidrag i forbindelse med KM
07/12/2015 Eirik Ansnes

Fokus ønsker å takke alle som har bidratt i helgen!

Arrangementer er viktig for oss. Både sportslig, sosialt og ikke minst økonomisk. Fokusleiren er vårt desidert største arrangement i løpet av sesong. Utover Fokusleir tar vi også på oss to til tre større stevner hver sesong. I tillegg arrangerer vi noen småstevner, inntektsbringende tiltak og sosiale tiltak.

Arrangementer krever dugnadsånd. Samtidig er det en av de beste arenaene for å bygge klubbmiljøet som forhåpentligvis bygger opp dugnadsånden. Når mange bidrar blir det også mindre stress og hyggeligere å være med for alle sammen!

Helgens KM var et av to store stevner vi skal arrangere denne sesongen. Det var mange som bidro og det er vi veldig glade for. Det var også lenge siden det var så lite jobb å bemanne kiosken rapporteres det fra kiosksjef Cathrine! Det er gledelig:)
Våre mest rutinerte folk i sekretariatet var borte i helgen, men vi kom oss vel i havn også denne gangen, dog med litt småstress i perioder på lørdag:) Med godt forarbeid av Silje, Håvard og Jan var vi godt forberedt. Håvard og Jørgen var et effektivt team og med litt starthjelp fra Marte på lørdagen kom vi i mål i rimelig tid på lørdagen. Steffen og undertegnede forsøkte etter beste evne å holde i trådene som altmuligmenn i og rundt sekretariatet.

Når så mange har bidratt er det en skummel øvelse å trekke fram enkeltpersoner. Jeg prøver likevel. Aaryan fortjener en ekstra klapp på skulderen! Han spilte selv begge dager. Utover det var Aaryan til stede fra start til mål under fredagens sjauing. Etter stevneslutt søndag var det en mer omfattende sjauing enn vanlig siden vi skulle kaste en del utstyr. Også her var Aaryan med til siste slutt! Aaryan går virkelig foran som et godt eksempel . Lekre ting!

aaryan-0329

Aaryan tryllet fram lekre ting i helgen!