Teorikveld for elite og konkurranse

Teorikveld for elite og konkurranse
16/12/2015 Eirik Ansnes

Det var teorikveld på elite/konkurransetrening onsdag. Analyse av motstander var på agendaen. 19 ivrige og konsentrerte spillere var til stede. Vi håper og tror de hadde en lærerik kveld. 

Eirik, Marte og Steffen ledet seansen. Først var det ca 45 min gjennomgang. Deretter jobbet spillerne sammen to og to. Den siste delen var det kort oppvarming/innslagning og settspill.

Målsettingen med dagens seanse var å gi spillergruppen noen “verktøy” de kan bruke når de skal finne styrker og svakheter hos sine motstanderne. Bordtennis er et komplekst spill. Vi tror derfor det vil være lettere å analysere motstanderen hvis du har et rammeverk som utgangspunkt. Vi håper noen nye frø ble sådd i kveld så får både spillere og trenere følge opp dette i tiden framover.