Tone Folkeson

Tone Folkeson

25.06.1963 – 13.01.1985

Til minne om Tone Folkeson

Den 13. januar 1985 opplevde Fokus BTK og norsk bordtennis sitt største tap noensinne. Etter en landskamp med det norske bordtennislandslaget i Spania – på vei til flyplassen – skjedde en trafikkulykke som krevde Tones liv, og med henne ble en epoke i Fokus BTK og norsk damebordtennis brått avsluttet.

Nye bordtennisgenerasjoner har kommet til uten at de kjenner til Tone. Tone som var en ener, og hadde kvaliteter som vi alle bør se opp til. Gjennom flere år som lagkamerat og venninne hadde jeg lært Tone å kjenne som en fantastisk venn, enormt målbevisst og seriøs, og ei jente full av humør og glede. Ja, det var like moro hver gang i garderoben, ved bordtennisbordet eller utenfor hallen.

Så dukket det opp ei kalvbeint jente
En dag dukket det opp ei lita jente i filmsalen på Karlsrud. Hun hadde nok spilt litt hjemme, men var kalvbeint og ute av stand til å røre seg ved bordet. Vel, jeg får gi henne litt ekstra trening så kan vi jo stille pikelag i NM, tenkte jeg og dro på skuldrene. Det ble mer enn litt ekstra trening. Og fastlimte føtter klarte vi å få rørt på ved å bli enge om at hun ikke skulle gnikke en eneste ball på et helt år! Dette skriver Terje Dahl, den gang Tones trener. Han så at Tone ville bli en god bordtennisspiller.

Og som 14-åring – etter mange iherdige timer bak bordet, Willy Railo-trening og utallige runder rundt Østensjøvannet – kunne Tone hente hjem sin første kongepokal. 14 år gammel og seniormester! Dette året ble hun norgesmester i piker, junior og senior. Samme år slo hun den svenske juniormesteren Anneli Hernvall på et svensk stevne.

Dette forteller hvilken kapasitet det var i Tone, og hun utviklet seg til å bli den beste norske damespilleren noensinne. Hun var med på å heve landslaget, og ikke minst var hun den lojale Fokus-spilleren som ønsket klubben sin alt godt.

Tone hadde i seg det som skulle til for å bli en ener ved bordtennisbordet. Samtidig gjorde hun det bra på skolen, og hun tok seg tid til å pleie forholdet til familien og venner, både i og utenfor bordtennismiljøet.

Året hun døde, bodde hun i Vest-Tyskland, hvor hun studerte og spilte bordtennis. Jeg besøkte henne rett før ulykken, og det var helt klart at hun stortrivdes både med sin tyske bordtennisklubb, sine lagkamerater, studiekamerater, studiene og livet. At det rett etter skulle ta en brå slutt, er den dag i dag helt uforklarlig.

Det føltes at Tone var uunnværlig for oss, og vi visste at uten henne ble tiden fremover fattigere. La oss minnes alt det positive hun rakk å gi oss. Tone og hennes innsats skal alltid ha en plass i våre hjerter.

Det er hyggelig for familien å kunne gi Tones kongepokaler til den klubben som betydde så mye for henne. Kongepokalene står i klubbens premieskap i Fokushallen.

Vi lyser fred over Tones minne.

Grete V. Folkeson

Tones NM-titler, alle for Fokus BTK

1974
Piker lag

1975
Piker lag, piker single, junior mixed double, junior single, senior lag

1976
Piker lag, piker double, piker 15 single, junior mixed double

1977
Piker lag, piker double, junior single, junior double, junior mixed double

1978
Piker lag, piker single, junior single, junior double, junior mixed double, senior single, senior double

1979
Junior lag, junior mixed double

1980
Damer single, damer lag

1981
Damer single, damer lag, damer double

1982
Damer single, damer lag, damer double, damer mixed double

1983
Damer single, damer double

1984
Damer single, damer double

Tone Folkeson Minnefond

NBTF opprettet i sin tid et minnefond som bærer Tones navn.

Fondsstyrets målsetting har hele tiden vært å opparbeide et fond på kr 100 000,-. Det målet ble nådd i desember 1995. Rentemidlene fra fondet skal hvert år avsettes/tildeles aktiviteter til fremming av jentebordtennis.

Vi håper flere er med og bidrar til en fortsatt vekst i fondet. Benytt bankgiro: 5134 06 05989

 

Som bakgrunn for fondet skriver Svenn-Erik Nordby, generalsekretær i Norges Bordtennisforbund:
For de av oss som personlig kjente Tone føles det riktig, og viktig, å ikke glemme alt det positive Tone sto for som bordtennisspiller, student under utdanning, og venn.

Nye bordtennisungdommer kommer til uten at de kanskje kjenner til de kvaliteter som gjorde Tone til en ener, kvaliteter som alle bør se opp til. Gjennom flere år som landslagstrener hadde jeg Iært Tone å kjenne som en målbevisst, seriøs og glad jente.

I ettertid har enkeltepisoder festet seg i min hukommelse, episoder som beskriver Tone slik hun var og hvorfor hun blir husket. Det er episoder som dreier seg om hvordan hun under lange treningssamlinger, som den eneste, tok fram matematikkbøkene i stedet for å slappe av med en videofilm. Det er jenta som ikke glemte sin “gamle” trener, men sendte kort hjem fra ferietur i syden. Og det er jenta som satte krav til sine trenere og ledere slik at også de måtte skjerpe seg og vokse med oppgavene. Tone var dermed sterkt delaktig i å løfte landslaget fra en tidligere ‘turisttilværeIse”, til et lag som ble tatt seriøst av våre motstandere.

Tone hadde det i seg som skulle til for å bli en ener ved bordtennisbordet. Samtidig som hun gjorde det bra på skolen tok hun seg også tid til å pleie forholdet til gode venner og venninner utenfor bordtennismiljøet.

Det er disse kvaliteter vi håper skal leve videre i minnet om Tone.