Trenerens hjørne

Trenerens hjørne
06/09/2020 Eirik Ansnes

Mellom 2016 og 2019 tok jeg videreutdanning parallelt med jobben i Fokus. Studiet var en idrettsbachelor med spesialisering i bordtennis på universitetet i Split i samarbeid med ITTF og ETTU.
Jeg leverte og forsvarte bacheloroppgaven i oktober 2019. I ettertid har jeg jobbet videre med oppgaven sammen med min veileder, Guillaume Martinent fra universitetet i Lyon, for å få den publisert i «International Journal of Racket Sport Science».  Dette er en tidsskrift som samler artikler og forskning innen racketsport. Etter en del prosedyrer og formaliteter ble oppgaven omsider publisert i sommer.

Oppgaven tar for seg temaet «trener-utøver relasjon» med tittelen; «How can coaches develop and maintain a coach-athlete relationship which enhances athletes performance?”  Oppgaven drøfter ulike aspekter rundt trener-utøver relasjon generelt, samt spesifikt for bordtennis; hva er en trener-utøver relasjon, hvorfor er den viktig og hvordan kan den utvikles og beholdes over tid?
Jeg ville skrive om dette da emnet interesserer meg, og er en sentral del av min trenerfilosofi. Jeg ønsket å skaffe meg mer kunnskap, og en dypere forståelse rundt dette. Trener-utøver relasjon er komplekst, og ytterst relevant i en treners hverdag på alle nivåer.

Synes du dette høres interessant ut, og ønsker å lese oppgaven, så finner du den her:
https://journal.racketsportscience.org/index.php/ijrss/article/view/9

I april ble forøvrig et lite avsnitt fra oppgaven oversatt til norsk og publisert på hjemmesiden. Den kan du lese her:
https://www.fokusbtk.no/trenerens-hjorne/

Om du vil utforske mer så klikk her:
https://racketsportscience.org/