Trenerens hjørne

Trenerens hjørne
02/04/2020 Thor Arvid Dyrerud

Det blir ikke mye trening ved bordet i disse dager, men det betyr ikke at vi ikke kan utvikle oss som bordtennisspillere. Hovedtrener Eirik Ansnes har kontakt med mange av spillerne på sosiale plattformer, der alternativ trening og generell jaussing holdes ved like. En stor del av det vi får til/ikke får til ved bordtennisbordet handler om mental innstilling og holdninger, og vi har oppfordret Eirik til å dele noe av det materialet han arbeidet med til sin bacheloroppgave i bordtennis ved universitetet i Split (2019). Oppgavens fulle tittel er How can coaches develop and maintain a coach-athlete relationship which enhances athletes performance? Nedenfor kan du lese et utdrag av oppgaven, oversatt og tilrettelagt for hjemmesiden vår.

 


Coaching – effekt – relasjon

 

Å takle stress under konkurranser er en viktig prestasjonsfremmende faktor. En spillers evne til å håndtere stress under konkurransen er viktig for å kunne oppleve glede, og for å nå sitt fulle potensiale.

Alle vil vinne. Det er idrettens natur. For å prestere bra, og dermed øke sjansen for å vinne, bør fokuset imidlertid rettes mot andre aspekter. Hvis spillerne kan oppleve positive følelser, kan de spille mer avslappet og rette fokuset mot relevante oppgaver som strategisk tenkning og taktiske oppgaver. Desto flere treningstimer og ressurser investert, og/eller desto viktigere spillernes opplevelse av konkurransen er, jo mer øker risikoen for at spillerne kan oppleves stress og miste fokus. Dette gjelder ikke bare for spillere, men også trenere.

Et studie gjort med konkurransespillere i bordtennis viste en betydelig sammenheng mellom demokratisk treneratferd og oppgaveorientert stressmestring (coping) av spillerne. Oppgaveorientert stresshåndtering medførte entusiasme og glede. Distraksjonsorientert og unnvikende stresshåndtering medførte betydelig mer angst og sinne. Resultatene av studiet antydet at trenerdemokratisk atferd er å foretrekke med tanke på positiv stressmestring og positive følelser hos bordtennisspillere (Gonzalez-Garcia & Martinent, 2019).

Trenere som er klar over sin egen tankegang og atferd under konkurranser, har bedre mulighet til å kontrollere hvordan de påvirker spillerens mestringsstrategier, som igjen påvirker spillernes følelser. Nicolas, Gaudreas og Franche (2011) mener at «støttende treneratferd (følelsen av at treneren din oppmuntrer deg) er positivt knyttet til oppgaveorientert mestring. Ikke-støttende treneratferd (følelsen av mangel på støtte, misnøye fra trener) var direkte relatert til unnvikende stressmestring» (som sitert i Gonzalez-Garcia & Martinent, 2019, s. 12). Å gå foran som et godt eksempel er en positiv egenskap i lederskap generelt.

I konkurranser må spillerne mestre stress og håndtere sine egne følelser. Stabilitet og støtte fra trenere er viktig for spillerne. Normalt sett de trenger de ikke mer press enn de allerede opplever og legger på seg selv. De trenger overhodet ikke uhensiktsmessig oppførsel og negative følelser av treneren sin i tillegg. Hvis trenere vil at spillerne skal håndtere følelsene sine og prestere bra, bør trenere håndtere sine egne følelser og være klar over deres effekt på spillerne. Å skille mellom sine egne behov og hva spillerne trenger, er dermed svært relevant. Hvis trenere holder seg positive og fokuserer på relevante oppgaver, er det mer sannsynlig at spillerne gjør det samme. Å gå foran som et godt eksempel er derfor viktig. Dette gjelder forsåvidt også for alle betydningsfulle personer rundt spilleren.

1. Eksempel på god coach-spiller relasjon!

2. Eksempel på god coach-spiller relasjon!

 

 

 

 

 

 

 

I enhver konkurranse og enhver kamp vil spillere oppleve en rekke ulike følelser. Ulike motstandere, utfallet av kamper, tilfredshet med sitt eget spillnivå, oppfattet press fra foreldre eller andre betydningsfulle personer m.m., er faktorer som kan påvirke deres følelser. En god trener-utøver relasjon er svært gunstig. En sterk relasjon vil normalt gi bedre muligheter for treneren til å forstå spillernes behov i ulike situasjoner.

Positiv atferd under konkurranser kan også bidra til respekt fra utøveren mot treneren. Trenerens oppførsel i stressede situasjoner vil ofte vise hva han/hun virkelig bryr seg om. Som nevnt tidligere, er målet om å vinne en naturlig del av coaching, men spesielt når det gjelder yngre spillere bør betydningen av dette være mindre vektlagt. Gjennom positiv og støttende atferd viser trenere at spillernes prestasjoner, velvære og fair play er hovedfokus.

© Eirik Ansnes & Jauss Publishing AS