Trenerutvikling

Fokus har et team med svært kompetente trenere, de kan du lese mer om her.  Men gode trenere og gode treninger kommer ikke av seg selv, og vi jobber hele tiden for å bli enda bedre:

Coachingprogram for trenerne
Alle trenere i Fokus får en egen coach, og dette kan typisk være en av de mer erfarne trenerne i klubben. Fire ganger i året skal det være coachingsamtale mellom coach og trener, og her skal treneren få tilbakemeldinger og også få anledning til å diskutere utfordringer og faglige spørsmål knyttet til hvordan han eller hun utfører trenergjerningen. Opplegget er ikke en evaluering, men legges mer opp som en coachingsamtale hvor det er en åpen diskusjon uten fasitsvar. Viktige punkter i samtalen vil være de to områdene nedenfor: Målsettinger for treningene og prestasjonskultur.

Målsettinger for treningene

Vi har en målsetting om at hver eneste trening i Fokus skal ha tipp-topp kvalitet. Vi har en sjekkliste hva hva vi ønsker av trenerne skal ha fokus på i treningene. Ikke så lett å nå alle disse målene hver gang, men vi skal ha noe å strekke oss etter!

1  Treningen skal ha en god start

 • Treneren skal være i hallen minst 10 min før treningen skal starte?
 • Alle spillerne samles før treningen starter
 • Kort om hva som skal skje (oppvarming, bordtennis og fysisk)
 • Mål for treningen
 • Eventuelt andre praktiske ting rundt treningen

2  Treningen skal ha en god oppvarming

 • Tydelig hvem som leder oppvarmingen
 • Spillerne skal bli varme i kroppen
 • Spillerne skal bli mentalt klare for treningen (være konsentrert om oppgaven)
 • Det skal være en effektiv overgang fra oppvarming til innslagning

3  Bordtennisdelen (øvelser) skal gjøre spillerne bedre

 • Innslagningen skal gjøre at spillerne er «på» mentalt
 • Hver øvelse skal forklares tydelig
 • Alle spillerne skal vite hvorfor de kjører øvelsen og hva de jobber med å forbedre
 • Alle spillerne skal få minst ett konkret råd i løpet av treningen

4  Kamper er den viktigste treningen vi har med spillerne

 • Spillerne skal få tilbakemeldinger i kamp som i øvelser, helst mellom settene
 • Spillerne skal være ekstra konsentrerte og «på» i kampsituasjon

5  Fysisk trening skal gjøres med engasjement og profesjonalitet

 • Det skal forklares hvorfor vi gjør den fysiske treningen
 • Det skal være tydelig for alle spillerne hva som skal skje

6  Treningens avslutning

 • Det skal være en tydelig avslutning på treningen
 • Gruppen skal få en kortfattet felles tilbakemelding på treningen
 • Eventuelt praktiske ting eller beskjeder skal gis

Prestasjonskultur i treningsgruppen

Fokus BTK har som viktig mål å utvikle prestasjonskultur i treningsgruppene. Alle trenerne skal bidra til å nå våre tre hovedmål på dette området:

1 Sterke grupper

 • Det skal være «positiv energi» i gruppen
 • Treneren skal jobbe for å utvikle en sterk gruppetilhørighet blant utøverne
 • Treneren skal gi alle spillere oppmerksomhet og tilbakemeldinger uavhengig av spillerstyrke

2 Individuelle utøvere

 • Hver enkelt spiller skal yte god innsats og konsentrasjon
 • Hver enkelt spiller skal kjempe om poengene på trening og i kamp
 • Utøverne skal ta ansvar for sitt eget treningsutbytte og være i stand til å lede seg selv

3 Positiv atferd

 • Treneren skal spre glede og positiv energi i hallen og stimulere spillerne til å gjøre det samme
 • Det skal være sportslighet, respekt og god folkeskikk
 • Trenerne og spillerne skal slå ned på negativ atferd i gruppen

Vi ønsker tilbakemeldinger!

Er det noe du som spiller eller forelder lurer på knyttet til treningene eller det sportlige, noe du er fornøyd eller misfornøyd med, eller ett eller annet du vil lufte med oss? Si fra! Vi vil svært gjerne høre fra deg. Ikke minst når det gjelder de minste barna, kan det være det er ting vi ikke greier å fange opp, men som dere får høre fra ungene og som kan være godt for oss å kjenne til. Det er lettere for oss å bli bedre når vi får tydelige tilbakemeldinger!

Ta det gjerne direkte med trener på det partiet det gjelder, eller dere kan ta kontakt med hovedtrener Eirik. Er det noe dere heller vil snakke med noen i Styret om, ta kontakt med Frode (sportslig leder), eller Tom-Erik (styreleder) så skal vi følge opp. Dere finner kontaktinformasjon her.