Velkommen til NM for yngre 31. oktober – 1. november

Velkommen til NM for yngre 31. oktober – 1. november
19/09/2020 Stine Folkeson

Velkommen til NM for yngre i Høyenhallen 31.oktober – 1. november!

Vi gleder oss til minnerike dager i Høyenhallen! Grunnet Covid-19 og situasjonen i Norge i dag vil hallen være stengt for publikum. Det er kun kvalifiserte spillere og påmeldte lagledere som får være tilstede i Høyenhallen. Se lenger ned for oppdateringer i smittevern og arrangementet for øvrig.

Se her for invitasjon: Invitasjon NM for yngre 2020  (NB: endringer har oppstått etter utsendt invitasjon.)

Oppdatering av 28.10: Tross nye smittevernregler i Norge og Oslo denne uken, blir NM for yngre arrangert etter regelen om 50 pers på arrangement! Idretten er ikke berørt av de nye reglene, og NBTF har bestemt at arrangementet vil gå etter planen.


16.10: ENDRING I ARRANGEMENT TIL MAKS 50stk GRUNNET SMITTEVERNREGLER:

NBTF og Fokus har sett på mange muligheter de siste dager for å finne en form på NM yngre med de begrensinger som er satt av Oslo kommune.

Vi har kommet til at prioritet 1 for å arrangere NM for yngre er å ivareta smittevernregler, prioritet 2 er å kåre verdige vinnere i gutter 15 lag, jenter 15 lag, gutter 15 single, jenter 15 single og para-klasser.

Lørdag spilles gutter 15 i Høyenhallen.

  • Bare gutter.
  • 8 gutter 15 lag. Plasseringsspill. Se lenger ned for hvilke lag som er kvalifisert til å delta.
  • 32 spillere i gutter 15 single, cup fra første runde.  Se lenger ned for hvilke spillere som er kvalifisert til å delta.

Søndag spilles det jenter 15 og para-klasser i Høyenhallen.

  • Kun jenter og para-klasser.
  • Det spilles jenter 15 lag og single med alle påmeldte – 8 lag og 21 singlespillere. Cupspill i single fra første runde. Plasseringsspill i lag.
  • Para åpen single og para gutter 15 stående single spilles med alle påmeldte 7 og 6 deltakere.

 

Oslo BTK skal arrangere gutter 13 og jenter 13 single. Lørdag for jenter 13, og søndag for gutter 13. Det skjer motsatt dag av det som skjer på Manglerud. Arrangør vil komme tilbake til hvem som får delta i løpet av kort tid. 

 

Med disse begrensningene holder vi oss innenfor smittevernreglene som gjelder i Oslo.

I 15-års singleklassene er det de 32 høyest rangerte spillerne i påmeldingen som er kvalifisert. I lag er det NBTFs rankingkomite som har bestemt hvem som er kvalifisert ut ifra gjeldende regelverk.

I g15 lag er det tillatt med inntil 4 spillere per lag. Det er ikke lov å ha med ekstra spillere utover de som er skrevet i påmeldingen. Dersom noen av navnene er feil, eller dere ønsker å fylle laget med en spiller fra andrelaget som ikke ble kvalifisert – gi oss beskjed.

Spillere som deltar i en klasse har kun lov til å være tilstede i Høyenhallen mens sin klasse spilles. Det vil si, at dersom man kun spiller singleklassen lørdag, er det ikke lov å komme til Høyenhallen før lagklassen er ferdigspilt. Fokushallen vil være tilgjengelig for innslagning for spillere som kommer direkte for å spille single.

Lagledere lørdag (oppdatert 20.10.2020):
Det er kun tillatt med en lagleder per lag i lagklassene. I G15 single har vi plass til en lagleder per klubb. Dersom det er plass til flere lagledere etter at vi har sett påmeldingene til lagledere vil klubbene med flest spillere i klassen få med en lagleder til. Dersom dette blir aktuelt vil aktuelle klubber få beskjed.

Lagledere søndag (oppdatert 20.10.2020):
Det er også her kun tillatt med en lagleder per lag. I singleklassene får alle klubber ha med en lagleder. For klubber som har med 2 eller flere spillere, kan klubben ha med 2 lagledere. For klubber som har 5 eller flere spillere kan klubben ha med 3 lagledere.

Lagledere må meldes på via TTadmin på nytt. Huk av for alle bolkene du er lagleder i. Frist for påmelding tirsdag 27.10: https://ttadmin.webzenter.com/ext?function=Register&TournamentId=249  

Gi beskjed så fort som mulig dersom du ikke kan delta. Dette for at vi kan kontakte reserver i god tid. Kontakt Eirik på eirik@fokusbtk.no eller tlf. 922 45 157.

Dersom reglene i Oslo skulle endre seg vil Fokus ha mulighet til å gjennomføre NM for yngre for flere deltakere. Siste dag for endelig opplegg er tirsdag 27 oktober.

Annet praktisk:
Alle som ikke kan delta på grunn av deltakerbegrensningen i gutter 15 single og gutter 15 lag, og har bestilt flybilletter de ikke får refundert av flyselskapet, kan kontakte NBTF ved Bengt Paulsen.

De som har bestilt rom på Thon Hotell Linne, og ikke får benyttet seg av det, gi beskjed til hotellet snarest. Tlf. 21 17 00 00. E-mail linne.booking@olavthon.noTrekning av klasser (oppdatert 26.10):

  • Gutter 15 lag trekkes fredag kl.21
  • Gutter 15 single trekkes lørdag kl.12
  • Jenter 15 lag, single, para åpen og para gutter 15 stående trekkes lørdag kl.21

KVALIFISERTE LAG OG SPILLERE I GUTTER 15 LAG:

1 Fokus 1 (Khai Lam, Jona Lam, Felix B Thomassen og Jesper Grua)
2 Fokus 2 (Halvor M. Moen, Mats Aagard Torum og Sivert Berg)
3 Trondheim BTK (Endre Thomassen Higraff, Marho Okello Akway, Navin Selvanathan)
4 B-72 (Fredrik Aas Bakkelund, Thomas Gram og Oliver Deacon)
Fornebu BTK (Philip Aasen, Christopher Flaatten, Mathias Markussen)
Fokus 3 (Just, Kristian og Just)
Oslo BTK (Thomas Kermit/Ayman Mhamdi/Oliver Bærland)
8 Oppegård IL (Kim Alexander Brattvang, Hadi Ul-Hassan, Jacob Rinde, Joachim Rinde)
Reserve:

 

KVALIFISERTE SPILLERE I GUTTER 15 SINGLE (32 stk):

1 Frøseth Martin, Tingvoll BTK
2 Lam Khai Noah, Fokus BTK
3 Lam Jona, Fokus BTK
4 Seifu Yared, Notodden BTK
5 Thomassen Felix Bøhler, Fokus BTK
6 Grua Jesper, Fokus BTK
7 Brattvang Kim Alexander, Oppegård IL
8 Kristiansen Isak Johansen, Dal IL
Nguyen Vincent, Fjell-Kameraterne,IL
Aasen Philip, Fornebu BTK
Kermit Thomas, Oslo BTK
Bakkelund Fredrik Aas, B-72
Moen Halvor Mørkved, Fokus BTK
Higraff Endre Thomassen, Trondheim BTK
Baardseth Julian, Modum BTK
Torum Mats Aagard, Fokus BTK
Berg Sivert, Fokus BTK
Kjølsø Jonas, Harestua IL
Magnussen Krizander, Stord BTK
Akway Marho Okello, Trondheim BTK
Selvanathan Navin, Trondheim BTK
Hagen-Hansen Daniel, Skien BTK
Øvrebø Holmelid Sander, Laksevåg BTK
Gram Thomas Bye, B-72
Torum Ulrik Aagard, Fokus BTK
Brune Isak Fang, Hvam
Flaatten Christopher, Fornebu BTK
Tokvam Just, Fokus BTK
Mhamdi Ayman, Oslo BTK
McClean Oliver, Laksevåg
Ul-Hassan Hadi, Oppegård IL
Arnesen Kristian Græsdal, Fokus BTK
RESERVER
1 Bærland Oliver, Oslo BTK
2
Bertelsen  Ulrik , Sportsklubben Heros
3 Notland Tobias, Husøy og Foynland IF
4 Årnes Henrik K., Notodden BTK

 

JENTER 15 LAG (5 lag)

1 B-72 1 (Hanna Hovden og Vivian Huynh)
2 Tingvoll BTK 1 (Anja Marie Myklebust og Anastasia Humberseth)
Fokus 1 (Christine Kalvatn, Filippa Skjøld Hinze og Astrid Emilie Gamborg-Nielsen)
B-72 2 (Cecilie Teigen, Cecilie Gram og Therese Teigen)
Laksevåg BTK (Pia Meling Fosse og Oda Edvardsen)

 

JENTER 15 SINGLE ( 15 stk)

1 Hovden Hanna, B-72
2 Kalvatn Christine, Fokus BTK
3 Myklebust Anja M., Tingvoll BTK
4 Humberseth Anastastia, Tingvoll BTK
Huynh Vivian, B-72
Skjøld-Hinze Filippa, Fokus BTK
Fosse Pia Meling, Laksevåg BTK
Willassen Kristine, Bodø BTK
Kvinge Martine Pettersen, Kobra BTK
Teigen Therese, B-72
Teigen Cecilie, B-72
Sander-Bornø Elsa, Oslo BTK
Gamborg-Nielsen Astrid Emilie, Fokus BTK
Gram Cecilie Bye, B-72
Edvardsen Oda, Laksevåg BTK

 

GUTTER 15 PARA STÅENDE SINGLE (3 stk)

1 Magnussen Krizander, Stord BTK
2 Slettemeås Stomperudhaugen Håvard, Skien BTK
3 Skjøld-Hinze Fredrik, Fokus BTK

 

GUTTER/JENTER 15 PARA ÅPEN SINGLE (3 stk)

1 Magnussen Krizander, Stord BTK
2 Skjøld-Hinze Fredrik, Fokus BTK
3 Slettum Jenny Helene, Notodden BTK

 


Eldre oppdateringer etter utsendt invitasjon:

09.10: Regel om maks 50 personer på innendørs arrangement i Oslo ser ut til å videreføres etter 13.oktober. Fokus er i dialog med forbundet om dette og legger ut beskjed her når ting er avklart.

29.09: Oslo kommune har den 28.09 endret regelen for antall personer på innendørs arrangement til maks 50 personer. Denne regelen er foreløpig kun satt frem til 13.oktober, og det vil bli tatt en ny vurdering nærmere dette. Vi håper regelen om arrangement for 200 personer er gjeldene fra turneringsstart, og vi fortsetter å planlegge NM for yngre etter denne regelen (maks 200 stk i hallen samtidig). Ny vurdering vil bli tatt av NBTF og Fokus når kommunen og eventuelt andre myndigheter kommer med videre beskjeder.

29.09: Det har kommet flere spørsmål om mulighet for deltakelse i flere singleklasser. Det er mulig å delta i både 13- og 15-årsklasser, slik som i tidligere NMer.

23.09: Para Åpen klasse legges til og spilles lørdag ca. kl 17.00. (Tidspunkt gjelder ikke. Se endring av 16.10.2020)

20.09: Presisering vedrørende gutter 15 lag: Et lag består av inntil 5 spillere fra samme klubb. 3 valgte spillere til lagkampen skal spille hele lagkampen. Det er ikke mulig å bytte inn spiller nr. 4 eller 5 midt i lagkampen. Info i invitasjonen om at “spiller nr. fire og/eller fem kan byttes inn fra kamp nr. 4 og/eller 5” er altså feil. (endret til inntil 4 spillere med endring av 16.10.2020)


Påmelding gjør du her innen 2.oktober: https://ttadmin.webzenter.com/ext?function=Register&TournamentId=244

Instruks for påmelding i lag: Instruks påmelding i lag


Norges Bordtennisforbund gir økonomisk støtte til klubbene som deltar i NM for yngre.

NBTF betaler startkontingenten, samt 50% av hotell med middag for alle deltagere og inntil 2 lagledere per klubb ved bruk av Thon hotell Linne. Klubbene betaler sin andel (50%) på hotellet.
Tilbudet følger i invitasjonen.

Se også bordtennis.no for mer informasjon om tilbudet.