Visjon og verdier

Klubbens overordnede mål

Fokus skal være den ledendende bordtennisklubben i Norge både sportslig og sosialt, og vi har internasjonale ambisjoner.

Klubbens visjon

Sammen om å mestre

Klubben har tre verdier som skal gjennomsyre alt vi gjør og står for

Åpen og inkluderende

Vi har alle et ansvar for at alle har det bra
Vi samarbeider godt med andre i bordtennis-Norge

Målrettet

Vi verdsetter prestasjoner på alle områder
Vi tør å være ambisiøse, og vi har tydelige mål

Nyskapende

Vi søker alltid forbedring
Vi er nysgjerrige og lærevillige